TÜRK DİLİ-I

Öğrencilere, Türk dilinin yapısını, işleyiş düzenini, zenginliğini ve diğer özelliklerini kavratarak onlarda ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.

 • Ders Kodu: TDB 101
 • T+U: 2+0
 • Kredi: 2
 • AKTS: 2
Hafta Konu Bağlantılar
Hafta 1 Dil, dilin tanımı ve özellikleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6
Hafta 2 Dil kültür / Dil millet ilişkisi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3
Hafta 3 Türk dilinin tairhi devirleri ve gelişmesi - Türk yazı dilinin tarihi gelişimi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 4 Türk yazı dilinin tarihi gelişimi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3
Hafta 5 Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 6 Ses bilgisi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 7 Ses bilgisi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 8 Şekil bilgisi (Morfoloji - Biçim bilgisi) Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 9 Şekil Bilgisi (Morfoloji - Biçim Bilgisi) Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 10 Anlam Bilimi (Semantik) Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 11 Anlam Bilimi (Semantik) Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 12 Cümle Bilgisi (Sentaks) Ders İçeriği Döküman
Video 1
Hafta 13 Cümle Bilgisi (Sentaks) Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 14 Cümle Bilgisi (Sentaks) Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2

TÜRK DİLİ-II

Öğrencilere, Türk dilinin yapısını, işleyiş düzenini, zenginliğini ve diğer özelliklerini kavratarak onlarda ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.

 • Ders Kodu: TDB 102
 • T+U: 2+0
 • Kredi: 2
 • AKTS: 2
Hafta Konu Bağlantılar
Hafta 1 Noktalama İşaretleri Tanımı ve Tarihçesi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 2 Noktalama İşaretleri Tanımı ve Tarihçesi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3
Hafta 3 Ses, Harf, Alfabe, Düzeltme İşaretleri, Birleşik Kelimeler Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 4 Pekiştirmeler Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3
Hafta 5 Yazım Kuralları Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 6 Kompozisyon Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 7 Sözlü Kompozisyon Türleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 8 Yazılı Kompozisyon Türleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 10 Yazılı Kompozisyon Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 11 Yazılı Kompozisyon Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 12 Yazılı Kompozisyon Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 1
Hafta 13 Yazım Türleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 14 Yazım Türleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 15 Yazım Türleri Ders İçeriği Döküman
Hafta Konu Bağlantılar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk'ün kişiliği ve Samsun'a çıkış, Milli Mücadele'ye hazırlık dönemi (kongreler, T. B. M. M. 'nin açılışı) ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı anlatılır ve kavratılır.

 • Ders Kodu: AİTB 101
 • T+U: 2+0
 • Kredi: 2
 • AKTS: 2
Hafta Konu Bağlantılar
Hafta 1 İnkılap ve inkılapla ilgili kavramlar Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3 Video 2
Hafta 2 Türk inkılabını hazırlayan nedenler Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 3 Çöküşü önleme çabaları ve ıslahat hareketleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 4 XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı devletinin durumu Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3
Hafta 5 I. Dünya savaşı Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 6 Osmanlı devletinin paylaşım antlaşmaları Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 7 Milli mücadelenin başlaması Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 8 Kurtuluş savaşının hazırlık dönemi Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 9 Sivas Kongresi - Amasya Görüşmeleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 10 Misak-ı Milli Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 11 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 12 Ulusal Ordunun Kurulması Ders İçeriği Döküman
Video 1
Hafta 13 Batı Cephesi Ders İçeriği Döküman
Video 1
Hafta 14 Sakarya Meydan Savaşı Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2

Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi - II

Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek.

 • Ders Kodu: AİTB 102
 • T+U: 2+0
 • Kredi: 2
 • AKTS: 2
Hafta Konu Bağlantılar
Hafta 1 Lozan Konferansı Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 2 Lozan Konferansı ve Barışı Ders İçeriği Döküman
Video 1
Hafta 3 Türk İnkılap Hareketleri Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 4 Cumhuriyet Dönemi İlk Anayasalar ve Çok Partili Hayata Geçiş Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 5 Hukuk İnkılâbı Ders İçeriği Döküman
Video 1
Hafta 6 Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 7 Kültür İnkılabı - Tarih, Dil, Güzel Sanatlar Alanındaki Çalışmalar Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 8 Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2 Video 3 Video 4
Hafta 10 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1932) Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 11 1932-1939 Yılları Türk Dış Politikası Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 12 İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye Açısından Sonuçları Ders İçeriği Döküman
Video 1 Video 2
Hafta 13 Atatürk İlkeleri (Halkçılık-Milliyetçilik-Laiklik) Ders İçeriği Döküman
Video 1
Hafta 14 Atatürk İlkeleri (Devletçilik-Cumhuriyetçilik-İnkılapçılık) Ders İçeriği Döküman
Video 1
Hafta Konu Bağlantılar